Kim bấm 23/8,23/10 ,23/13,23/15,23/17/23/20/23/23 - Chính hãng
10.000 VND
Văn Phòng Phẩm, Thiết Bị Văn Phòng

Kim bấm 23/8,23/10 ,23/13,23/15,23/17/23/20/23/23 - Chính hãng

10.000 VND
22.000 VND

SKU :

Tình trạng: Còn hàng

Kim bấm Kw trio 23/8 23/10 23/13 23/15 Dùng cho các loại máy bấm kim:

Kw trio 050 LA, 050SA, 5000,

Kim 23/8 bấm 30 - 40tờ

Kim 23/10 bấm 40 - 60 tờ

Kim 23/13 bấm 60 - 80 tờ

Kim 23/15 bấm 80 - 100 tờ

Kim 23/17 bấm 100 - 120 tờ

Kim 23/20 bấm 120 - 150 tờ

Kim 23/23 bấm 150 - 200 tờ

Hàng chính hãng, có tem chống giả.