Tập 96Trang và 200 trang - Thế hệ mới
4.800 VND
Dụng Cụ Học Sinh, Văn Phòng Phẩm, Thiết Bị Văn Phòng

Tập 96Trang và 200 trang - Thế hệ mới

4.800 VND
9.600 VND

SKU :

Tình trạng: Còn hàng

- Tập 96 trang và 200 trang (cả bìa). 
- Mẫu mã phong phú hiện đại
- Bìa dầy 2 mặt trắng 220gsm - 250gsm, 
- Định lượng giấy ruột 70gsm (± 2), 
- Giấy ngoại nhập độ trắng 90, dòng kẻ in.